Jalan Menuju Ketaqwaan

Best Blog Tips 12:53 AM

Taqwa adalah suatu darjat yang dikejari oleh manusia yang beriman. Ulama Syria, Dr Abdullah Nasih Ulwan telah menulis dalam bukunya 'Menuju Ketaqwaan' beberapa jalan untuk mencapai ketaqwaan tersebut. Beliau telah mengariskan lima jalan yang harus diikuti oleh jiwa hamba dalam mencari redhaNya. Aku turunkan catatan beliau sebahagian (3 dari jalannya dan insyaAllah akan disambung dua lagi). Moga ia bermanfaat.

1.    Perjanjian (Mu’ahadah)

Asasnya terkandung dalam firman Allah di dalam Surah an-Nahl:

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah  kamu merombak (mencabuli) sumpah kamu sesudah kamu menguatkannya (dengan nama Allah) sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai penjamin kebaikan kamu sesungguhnya Allah sedia mengetahui akan apa yang kamu lakukan. (An-Nahl: 91)

Kaifiat (cara) perjanjian:

Seseorang mukmin itu mengasingkan dirinya (berkhalwat) di suatu tempat di mana (wujud di situ) hanya ia dan Rabb sahaja lalu ia berkata: “Sesungguhnya engkau wahai diri telah memberikan kesetiaan (perjanjian) kepada Allah di beberapa detik perhentian harianmu, pada detik tersebut engkau berdiri di hadapan Allah s.w.t., serta membisikkan kepada-Nya di dalam bahasa Arab yang nyata.

 “Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan mereka yang Engkau kurniakan nikmat ke atas mereka itu, bukannya (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.” (Al-Fatihah)

Tidakkah wahai diri!

Di dalam munajat engkau itu terdapat suatu ikrar daripada engkau:

“Bahawasanya engkau tidak mengabdikan diri melainkan kepada Allah, tidak engkau memohon pertolongan melainkan dari-Nya, dan bahawasanya engkau akan tetap beriltizam di atas jalan-Nya yang lurus dan tidak ada padanya sebarang kebengkokan (jalan yang lurus). Itulah jalan Islam, seterusnya engkau telah berikrar tidak akan melampaui batasan jalanjalan mereka yang sesat dan dimurkai Allah yang mana mereka ini merupakan penganut agama serta ideologi yang lain (daripada Islam).”

Apabila sebegini keadaannya, beringatlah wahai diri!

Engkau tidak akan mencabuli perjanjian setelah engkau menjadikan Allah sebagai saksi atas ikrar engkau. Awaslah engkau daripada melencong dari jalan yang telah  digariskan oleh Islam serta mengikuti jalan golongan-golongan yang sesat dan menyesatkan setelah engkau menjadikan Allah sebagai saksi.

Seterusnya awaslah wahai diri dari kekufuran setelah keimanan, daripada kesesatan setelah (mendapat) petunjuk dan awaslah daripada kefasikan setelah beriltizam.

Barangsiapa yang membatalkan (mencabuli) perjanjiannya, maka sesungguhnya akibat pembatalan itu hanyalah tertanggung ke atas dirinya, juga barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya akibat kesesatan itu hanya akan ditanggung oleh dirinya sahaja. Bahkan seseorang yang melakukan dosa hanya memikul dosanya sahaja dan tidaklah Kami (Allah) mengazab sesiapapun sebelum Kami mengutus kepada mereka seorang Rasul untuk menerangi yang benar dan yang batil.

Pada penilaianku, saudaraku pendakwah! Sesungguhnya apabila engkau mensyaratkan (menetapkan) dirimu untuk terus tetap beriltizam di atas janji yang telah engkau meterai sehari semalam lebih dari tujuh belas kali, kemudiannya engkau memikulnya dengan penuh persetiaan dan pelaksanaan, maka sesungguhnya engkau tidak syak lagi sedikit demi sedikit maju ke arah ketakwaan, berjalan engkau di jalan kerohanian dan sampai engkau ke suatu lingkungan perhentian di tingkatan para muttaqin yang dilimpahi dengan kebajikan.

2.    Muraqabah

Asasnya terkandung dalam firman Allah di dalam surah As-Syu’ara:  “(Allah) Yang melihatmu semasa engkau berdiri (mengerjakan) sembahyang dan (melihat) gerak gerimu di antara orang-orang yang sujud.” (as-Syu’ara: 218 - 219)

Nabi ketika ditanya mengenai “Ihsan”:  “Bahawasanya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, maka jika engkau tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Ia melihat engkau.” (Hadis riwayat Muslim)

Pengertian muraqabah sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Quran dan Al-Hadis ialah menghadirkan (merasakan) kebesaran Allah di setiap waktu dan keadaan seterusnya mendampingi kepada-Nya diketika tersembunyi ataupun secara terang-terangan.

Kaifiat (cara) muraqabah:

Iaitu seorang mukmin mengamati dirinya sebelum beliau memulakan pekerjaan dan di pertengahan amalnya. Apakah gerakannya dalam mengerjakan amal ketaatan itu semata-mata untuk kepentingan dirinya atau mencari puji-pujian dan kemasyhuran nama, atauapakah geraknya untuk beramal itu semata-mata untuk mencari keredaan Allah dan kurnia balasan-Nya.

Sekiranya amalan yang hendak dilakukannya itu adalah semata-mata kerana Allah, ia akan terus melakukannya. Tetapi sekiranya amalan tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan hawa nafsunya, ia tidak akan melakukannya. Seterusnya beliau memperteguhkan niat dan keazaman bahawa ia hanya melakukan sesuatu ketaatan pada setinggi-tinggi tingkat keikhlasan, kesungguhan dan semata-mata untuk mendapat keredaan Allah s.w.t.

Demi kehidupanku, inilah dia keikhlasan yang sebenarnya, kesungguhan yang sejati dan pembebasan yang menyeluruh daripada kegelinciran ke lembah kemunafikan dan keriakan. Al Imam Hassan Al-Basri telah berkata: “Allah merahmati seorang hamba yang melakukan sesuatu berdasarkan niatnya, sekiranya (niat tersebut) semata-mata kerana Allah ia akan melakukan hal tersebut, akan tetapi sekiranya untuk selain daripada Allah ia akan meninggalkannya.”

Terdapat beberapa jenis muraqabah kepada Allah: “Muraqabah kepada-Nya ketika melakukan ketaatan ialah dengan melakukan amal tersebut, dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, muraqabah kepadanya dalam meninggalkan perkara maksiat ialah dengan taubat, penyesalan dan terus meninggalkannya, muraqabah kepada-Nya dalam melakukan perkara harus ialah dengan memelihara segala tatasusila dan bersyukur atas segala nikmat-Nya. Manakala muraqabah kepada-Nya ketika ditimpa musibah ialah menerima (musibah tersebut) dengan kerelaan kepada penentuan Allah dan dengan penuh kesabaran.

Dan pada penilaianku, saudaraku pendakwah! Sesungguhnya apabila engkau bermuraqabah kepada Allah sehingga ke tahap ini dengan penuh perhatian dan penumpuan yang penuh kepada-Nya, kemudian engkau berazam untuk terus mendampingi-Nya serta engkau memberikan sepenuh ketekunan untuk tetap mendekati-Nya. Maka sesungguhnya, engkau tidak diragui lagi—sedikit demi sedikit mahu ke arah ketakwaan, berjalan engkau di jalan kerohanian dan sampai engkau ke suatu lingkungan perhentian di tingkatan para muttaqin yang dilimpahi dengan kebajikan.

3.    Muhasabah

Asasnya terkandung dalam firman Allah s.w.t., dalam surah Al-Hasyr:  “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah (dengan mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan-Nya) dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah lepas dari amalan-amalannya untuk harikamu.”

Allah berfirman:  “Pada hari (amalan) kamu dibentangkan dan tidak disembunyikan dari  kamu (Al-Haqqah: 18)

Hakikat muhasabah: Perbandingannya adalah sebagaimana adatnya seseorang peniaga yang beriman meneliti modalnya, keuntungannya serta kerugiannya untuk ia mengetahui sejauh mana pertambahan (keuntungannya) serta kekurangannya (kerugiannya).

Maka modalnya ialah: Islam serta apa yang terkandung di dalamnya sama ada berupa perintah atau larangan juga segala kewajipan berserta hukum-hukum.

Keuntungan pula ialah: dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan.

Manakala kerugian pula ialah dengan melakukan dosa dan maksiat.

Dalam pada itu ketika mana seorang mukmin mengamati segala modalnya, menilai keuntungan dan kerugian, seterusnya bertaubat kepada Allah terhadap segala kesilapan yang dilakukannya serta mengusahakan segala perbuatan yang dilakukannya adalah berupa kebaikan. Tergolo nglah beliau ke dalam mereka yang menghisab diri mereka sebelum mereka dihisab, menimbangi diri mereka sebelum mereka ditimbang. Seterusnya mengamati apa yang disediakan oleh mereka untuk hari esok (akhirat).

Dan pada penilaianku, saudaraku pendakwah! Apabila engkau sentiasa menghisab diri engkau di atas amalan-amalan yang engkau kerjakan sama ada kecil atau besar serta mengikat satu keazaman untuk mengadakan bagi diri engkau, satu waktu di akhir hari di mana di ketika tersebut engkau bersendirian bersama tuhanmu dan merenungi apa yang disediakan untuk hari yang akan datang. Maka sesungguhnya engkau tidak diragui lagi — sedikit demi sedikit maju ke arah ketakwaan, berjalan engkau di jalan kerohanian dan sampai engkau di suatu lingkungan perhentian di tingkatan para muttaqin yang dilimpahi dengan kebajikan.

(akan ku sambung dua jalan lagi.insyaAllah)

~mengintai taqwa
09 Sept 2011
D'Saji, Perlis

1 Catitan sahabat:

Habib AlWafiy said...

sambung! sambung! =)